DU BETALAR FÖRST VID INFLYTTNING

VI BYGGER DITT DRÖMHUS, DU BETALAR FÖRST NÄR DET ÄR KLART FÖR INFLYTT!

Vi har utvecklat ett unikt finansieringsalternativ som är högst fördelaktigt i jämförelse med kostsamma byggnadskreditiv. Ni betalar för ert hus först då det är klart för inflyttning.