VI BYGGER UNDER VÄDERSKYDD

Vi har som standard att alltid bygga under väderskydd. Detta gör att vi inte är beroende av väder och att vi inte riskerar några onödiga fuktskador under byggprocessen.