10-årig Gar-Bo försäkring ingår

När du bygger hus med oss ingår alltid en 10-årig Gar-Bo nybyggnadsförsäkring.

När du har ett färdigbyggt hus som är slutbesiktat och godkänt är det äntligen dags att flytta in.

Med Gar-Bo Nybyggnadsförsäkring får du ett skydd mot skador som upptäckts i efterhand – i upp till tio år efter slutbesiktningen. En trygghet för dig, eftersom de flesta skador upptäcks först efter några år.

Utan försäkring är du i värsta fall helt oskyddad om du skulle upptäcka en skada som beror på felaktiga arbeten, konstruktionsfel eller materialfel.

Gar-Bo Nybyggnadsförsäkring är en objektsförsäkring. Det är själva objektet, alltså huset, som är försäkrat. Om fel som omfattas av försäkringen upptäcks, vänder sig husägaren direkt till Gar-Bo.

Eftersom nybyggnadsförsäkringen är knuten till fastigheten gäller försäkringen även om huset byter ägare under de tio första åren. Ett bra säljargument om du planerar att sälja villan inom försäkringstiden och en trygghet för eventuella köpare.